image002 Meriç_Köprüsü_ve_Meriç_Nehri image004

 

English

Deutsch

Türkçe

Home

CV

Contact

 

 

Uzmanlık

Yayınlar

Projeler

Seminerler

Dersler

Görevler

 

 

Dersler

Yüksek Lisans (MSc) & Doktora (PhD):

Güneş Enerjisinin Tarımsal Uygulamaları (Solar Energy Using in Agriculture)

Rüzgâr Enerjisinin Tarımsal Uygulamaları (Wind Energy Using in Agriculture)

Tarım Teknolojilerinde Araştırma ve Geliştirme (Research and Development in Agricultural Technology)

Tarım Teknolojilerinde Bilgisayar Uygulamaları (Computer Using in Agricultural Technology)

İleri Tarım Makinaları İşletmeciliği (High Agricultural Machinery Management)

Tarım Teknolojilerinde Modelleme İlkeleri

Tarım Teknolojilerinde Standardizasyon ve Kalite

Tarım Teknolojilerinde Ergonomi ve İş Güvenliği

 

Lisans (BSc):

Güneş ve Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Uygulamaları (Solar and Wind Energy Using in Agriculture)

Teknoloji Geliştirme ve AR-GE İlkeleri (Technology Development and R&D Principles)

Elektrik ve Elektroniğin Temelleri (Fundamentals of Electricity and Electronics)

Tarım Makinaları İşletmeciliği (Agricultural Machinery Management)

Arazi Tesviye Makinaları (Land Levelling Machines)

Tasarım Proje 2 (Design Project 2)