image002 Meriç_Köprüsü_ve_Meriç_Nehri image004

 

English

Deutsch

Türkçe

Home

CV

Contact

 

 

 

 

Uzmanlık

Yayınlar

Projeler

Seminerler

Dersler

Görevler

 

Projeler

 

Hibrit (Güneş + Rüzgar) Enerji Sistemi ile Çalışan Endüstriyel - Yığın Tip Tohum Kurutma Makinesi Üzerine Araştırma, BAP OUAP(Z)-2014/20.

 

Fotovoltaik Güneş Pilleri ile Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, BAP OUAP(Z)-2013/31.

 

Rüzgar Hızı Potansiyeli Düşük Kırsal Bölgelerde Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamalarına Yönelik Yoğunlaştırmalı Tip (Concentrator) Rüzgar Türbin Prototiplerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK-110O150.

 

Trakya Yöresinde Kurulabilecek Rüzgar Türbinleri için Rüzgar Karakteristiklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, TÜBAP-634.

 

Trakya Yöresi Tarım Alet ve Makina Üreticilerinin Ürettiği Tarım Alet ve Makinalarının Avrupa Gümrük Birliği Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması, TÜBAP-554, 2008.

 

Trakya Yöresi Kırsal Kesiminde Kurulacak Bir Rüzgar Türbini için en Uygun Kanat Tipinin, Kanat Açısının ve Kanat Konumunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, TOGTAG-2637, 2004.