image002 Meriç_Köprüsü_ve_Meriç_Nehri image004

English

Deutsch

Türkçe

Home

CV

Contact

 

 

 

Uzmanlık

Yayınlar

Projeler

Seminerler

Dersler

Görevler

 

 

Yayınlar

Doktora Öncesi

 

Makale

Vardar  A., Taşkın  O., Renewable Energy Sources and Turkey International Journal of Energy and Power Engineering 245-249 3-5 2014

Vardar  A., Taşkın  O., An Experience of Peach Orchard Frost Protection with Upward-Blowing Wind Machines in the East of Bursa, Turkey U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19-27 28-1 2014

Vardar  A., Taşkın  O., Performance Analyses Of Wind Machines Of Different Power Capacities Used For Frost Protection In An Orchard International Scientific, Sciemtific Apllied and Informational Journal 9-11 3 2014

Kongre Faaliyeti

Taşkın  O.,Gülşah ÜĞLÜ Büyükcangaz  H., Vardar  A., The Determination Of Wind-Powered Irrigation Potential In Turkey Bükreş - Romanya 73-78  2014

Ayşegül TAŞÇIOĞLU Vardar  A., Taşkın  O., Monokristal ve Polikristal Güneş Panellerinin Bursa Koşullarındaki Güç Performansı Üzerine Bir Araştırma Bursa Türkiye   2015

Vardar  A.,Bülent EKER Kurtulmuş  F., Taşkın  O., Rüzgâr Hızı Potansiyeli Düşük Bölgelerde Rüzgâr Türbinlerinin Kullanılabilmesini Sağlayacak Rüzgâr Yoğunlaştırma Sistemlerinin Geliştirilmesi Bursa Türkiye   2015

Taşkın  O., Vardar  A., Tarımsal Üretimde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı Bursa Türkiye   2015

Taşkın  O., Vardar  A., Bir Serada Enerji İhtiyacının Güneş ve Rüzgar Hibrit Enerji Üretim Sistemi ile Karşılanması Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
Bursa Türkiye   2011

Taşkın  O., Vardar  A., Hibrit (Güneş + Rüzgar) Enerji Sistemi ile Çalışan Endüstriyel Tip Tohum Kurutma Makinesinin Tasarımı ve İşletim Parametreleri Üzerine Araştırma
Bursa Türkiye   2014

Araştırma Projesi

Vardar  A., Taşkın  O., Yoğunlaştırılmış Rüzgar Türbini    2012

Vardar  A., Taşkın  O., Fotovoltaik Güneş Pilleri İle Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma    2013

Doktora Sonrası

 

Makale

Vardar  A.,Eker B. Kurtulmuş  F., Taşkın  O., Developing Wind Concentrator Systems to Use Wind Turbines in Areas with Lower Wind Speed Potential Energy Technology   2015

Kurtulmuş  F., Vardar  A.,Kavdır, İ Bahçe Koşullarında Alınmış Renkli Görüntülerde Doku Ve Şekil Öznitelikleriyle Genç Şeftali Meyvelerinin Saptanması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 141-148 9 2013

Kongre Faaliyeti

Taşkın  O., İzli  N., Vardar  A., Güneş Enerjisi Kaynaklı Tarımsal Ürün Kurutucuları Bursa (Türkiye) 159-163  2014

Araştırma Projesi

Vardar  A., İzli  N., Taşkın  O., Hibrit (Güneş Rüzgar) Enerji Sistemi ile Çalişan Endüstriyel - Yığın Tip Tohum Kurutma Makinesi Uzerine Arastırma    2014

Doçentlik Öncesi

 

Makale

Vardar  A., Tekin  Y., Okursoy  R., Regional Wind Energy Characteristics for Istanbul, Turkey Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. 331-339 3 2008

Vardar  A.,Eker B The Wind Tunnel Measuring Methods for Wind Turbine Rotor Blades Wind & Structures 305-316 7 2004

Vardar  A.,Eker B Mathematical Modelling of Wind Turbine Blades Though Volumetric View Wind & Structures 493-503 9 2006

Vardar  A.,Eker B Design of a Wind Turbine Working with the Continuity Principal Energy Exploration & Exploitation 349-360 24 2006

Vardar  A.,Çetin B. Cost Assessment of The Possibility of Using Three Types of Wind Turbine in Turkey Energy Exploration & Exploitation 71-82 25 2007

Çetin B. Vardar  A., An economic analysis of energy requirements and input costs for tomato production in Turkey Renewable Energy 428-433 33 2008

Vardar  A.,Eker B. An Experiment on the Electric Energy Performance of the Wind Turbine Rotors Journal of Applied Sciences 144-148 4 2004

Vardar  A., Ünal  H., A research towards meeting the electricity demand of a plant via wind turbine. Journal of Applied Sciences, 1176-1181, 6, 2006

İzli  N., Vardar  A., Kurtulmuş  F., A Study on Aerodynamic Properties of Some NACA Profiles Used on Wind Turbine Blades Journal of Applied Sciences 426-433 7 2007

Kurtulmuş  F., Vardar  A., İzli  N., Aerodynamic Analyses of Different Wind Turbine Blade Profiles Journal of Applied Sciences 663-670 7 2007

Vardar  A.,Eker B. Principle of rotor design for horizontal axis wind turbines Journal of Applied Sciences 1527-1533 6 2006

Eker B.Akdoğan A. Vardar  A., Using of composite material in wind turbine blades Journal of Applied Sciences 2917-2921 6 2006

Vardar  A., Alibaş  İ., Reseasrch on Wind Turbine Rotor Models Using NACA Profiles Renewable Energy 1721-1732 33 2008

Eker B Vardar  A., Bir Rüzgar Türbini Kanadı Olarak NACA 4415 Profilinin Rüzgar Tüneli Testleri 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 80-82 96 2002

Eker B Vardar  A., Bir Rüzgar Türbini Kanadı Tasarımı İçin Bir Hava Tünelinin Geliştirilmesi 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 84-86 101 2002

Vardar  A.,Eker B. Rüzgar Türbinlerinde Uygun Kanat Tipinin Seçilmesi 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 134-138 105 2003

Vardar  A., Bazı NACA Profilleri Kullanılarak Üretilen Rüzgar Türbin Rotorlarının Harekete Başlama Hızları Üzerine Bir Araştırma 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 86-90 120 2004

Vardar  A., Bazı Tarımsal Ürünlerde Elektriksel Özelliklerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 98-101 125 2004

Vardar  A., Su Çıkarma Amaçlı Rüzgar Türbinlerinin Su Çıkarma Kapasiteleri Üzerine Bir Araştırma Machinery MakinaTek Aylık İmalat ve Teknoloji Kültürü Dergisi 34-37 80 2004

Vardar  A.,Eker B. Marmara Bölgesi Rüzgar Potansiyeli Enerji Aylık Haber ve Araştırma Dergisi 34-36 8 2004

Vardar  A., Bazı NACA Profillerinin Rüzgar Türbin Kanadı Olarak Devir Sayıları Üzerine Bir Araştırma Kaynak Elektrik Dergisi 100-103 189 2005

Vardar  A.,Eker B.Durgut M.R. Rüzgar Enerjisi Açısından Trakya Yöresi Yüzey Pürüzlülük Haritası 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 116-120 129 2005

Vardar  A.,Eker B.Durgut M.R. Trakya Yöresinde Rüzgar Türbinleri İçin Uygun Yerlerin Saptanması 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 102-105 132 2005

Vardar  A.,Eker B. Naca Profilli Rüzgar Türbini Rotor Modellerinin Güç Değerleri 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 86-90 139 2006

Vardar  A., Alibaş  K., NACA 23012 Rüzgar Türbin Kanadı Performans Testleri 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 74-77 146 2006

Eker B Vardar  A., Rüzgar Türbini Nasıl Seçilir 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 60-62 82 2001

Vardar  A.,Eker B Dünyada ve Türkiyede Rüzgar Enerjisi 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 98-100 87 2001

Eker B Vardar  A., Tarımda Rüzgar Enerjisi Kullanımı 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 82-85 102 2002

Eker B Vardar  A., Pompa Sistemlerinde Gürültü ve Denetimi Machinery MakinaTek Aylık İmalat ve Teknoloji Kültürü Dergisi 32-34 62 2002

Vardar  A.,Eker B. Rüzgar Türbinleri ve Aerodinamiği 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 96-100 110 2003

Vardar  A.,Eker B. Aiolos'un Soluğu 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 128-130 118 2004

Eker B. Vardar  A., Rüzgar Türbinlerinde Kompozit Malzemelerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması Machinery MakinaTek Aylık İmalat ve Teknoloji Kültürü Dergisi 86-90 94 2005

Vardar  A.,Eker B. Rüzgardan Elde Edilebilecek Enerji 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 84-88 137 2005

Vardar  A.,Eker B. Rüzgar Türbin Tipleri 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi 118-122 151 2007

Kitap

Alibaş  K., Vardar  A., Ulusoy  Y., Alibaş  İ., Ekolojik / Organik Tarım ve Çevre Bursa 450  2008

Alibaş  K., Vardar  A., Ulusoy  Y., Alibaş  İ., Ekolojik Organik Tarımda Hayvancılık Bursa 396  2013

Kongre Faaliyeti

Eker B.Akdoğan A. Vardar  A., Amount of Success of Total Quality Management in Agricultural Machinery Manufacturing Industry Rousse, Bulgaria 369-374 Bildiri Kitabı 2004

Vardar  A.,Eker B. Energy: Mathematical Modelling of Wind Energy Pertaining to Horizontal Axis Wind Turbines Rousse, Bulgaria 150-155 Bildiri Kitabı 2006

Eker B. Vardar  A., Comparison of Wind Energy Politics Between EU and Turkey Rousse, Bulgaria 41-47 Bildiri Kitabı 2006

Eker B.Akdoğan A. Vardar  A., Choosing Suitable Material for Wind Turbine Construction Leuven, Belgium 222-223 Bildiri Kitabı 2004

Vardar  A.,Eker B. Rüzgar Türbini Kanat Yapısının Mil Gücüne Etkisinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Konya 47-52 Bildiri Kitabı 2003

Vardar  A.,Eker B. Trakya Yöresi Kırsal Kesiminde Kurulabilecek Rüzgar Türbinleri İçin Öneriler İzmir 203-210 Bildiri Kitabı 2003

Vardar  A.,Eker B. Bir Rüzgar Türbin Kanadı Olarak NACA 5317 Profilinin Rüzgar Tüneli Testleri Aydın 269-273 Bildiri Kitabı 2004

Eker B. Vardar  A., Küçük Rüzgar Türbinlerinin Tarımsal İşletmelerde Kullanılabilme Olanakları İstanbul 29-34 Bildiri Kitabı 2004

Eker B. Vardar  A., Rüzgar Mühendisliği Uygulama Alanları Muğla 23-26 Bildiri Kitabı 2004

Vardar  A., Okursoy  R., Bursa Bölgesinde Küresel Isınmaya Bağlı İklim Değişikliği Bursa 204-211 Bildiri Kitabı 2007

Eker B., Vardar  A.,Taşeri L., Marmara Bölgesi Doğal Rüzgar Potansiyeli ve Bölge Tarımında Rüzgar Enerjisinden Yararlanma Olanakları Şanlıurfa 449-452 Bildiri Kitabı 2001

Vardar  A., Okursoy  R., Bazı Sulama Amaçlı Dalgıç Pompaların Rüzgar Türbinleri ile Kullanılabilme Olanakları Çanakkale 39-45 Bildiri Kitabı 2006

Can, E. Ünal  H., Alibaş  İ., Vardar  A., Alibaş  K., Sığır, bıldırcın ve devekuşu gübresi ile mezbaha atığı ve ıspanaktan biyogaz üretim miktarlarının belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, 01-03 Ekim 2009, Isparta, 123–127, Bildiri Kitabı, 2009.

Araştırma Projesi

Arın S.Eker B. Vardar  A.,Taşeri L. Trakya Yöresinde Kırsal Kesimde Kurulacak Bir Rüzgar Türbini İçin En Uygun Kanat Tipinin, Kanat Açısının ve Kanat Konumunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma TÜBİTAK   2004

Arın S.Eker B.Kılıç E. Vardar  A.,Durgut M.R. Trakya Yöresi Tarım Alet ve Makina Üreticilerinin Ürettiği Tarım Alet ve Makinalarının Avrupa Gümrük Birliği Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması Trakya Üniversitesi (Edirne)   2008

Eker B. Vardar  A.,Durgut M.R. Trakya Yöresinde Kurulabilecek Rüzgar Türbinleri için Rüzgar Karakteristiklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Trakya Üniversitesi (Edirne)   2008

Doçentlik Sonrası

 

Makale

Vardar  A.,Çetin B Economic assessment of the possibility of using different types of Wind Turbine in Turkey Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 190-198 4 2009

Vardar  A., Kurtulmuş  F.,Darga A Local indications of climate changes in Turkey: Bursa as a case example Climatic Change 255-266 106 2011

Vardar  A., Okursoy  R., Tekin  Y., Local wind Characteristics for East-Thrace, Turkey Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. 1-9 7 2012

Tipi  T.,Çetin B. Vardar  A., An analysis of enegy use and input costs for wheat production in Turkey Journal of Food Agriculture & Environment 352-356 7 2009

Vardar  A.,Eker BDurgut M.R.Okur E Kurtulmuş  F., Modeling studies on the relation between wind speed and height: Tekirdag sample Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 383-388 27 2011

Kurtulmuş  F.,Lee W.S. Vardar  A., Green citrus detection using eigenfruit, color and circular Gabor texture features under natural outdoor conditions Computers and Electronics in Agriculture 140-149 78 2011

Vardar  A., A technical and economic assessment on generation energy from wind in the southern Marmara Region (Turkey) Energy Education Science and Technology, Part A 189-194 30 2012

Kurtulmuş  F.,Lee W.S. Vardar  A., Immature Peach Detection in Colour Images Acquired in Natural Illumination Conditions Using Statistical Classifiers and Neural Network Precision Agriculture 57-79 15 2014

Vardar  A., İzli  N., Kurtulmuş  F., Aerodynamic Performance of Some Wind Turbine Rotor Models U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 1-9 24 2010

Kurtulmuş  F.,Lee W.S. Vardar  A., An Advanced Green Citrus Detection Algorithm Using Color Images and Neural Networks Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 145-151 7 2011

Kongre Faaliyeti

Vardar  A.,Çetin A. Support of Electric Energy Requirement at Educational Institutions with Photovoltaic Systems Generating Electricty from Solar Radiation Porto, Portugal 1058-1068 Bildiri Kitabı 2013

Vardar  A., Renewable Energy Sources and Turkey Gyöngyös, Hungary 237 Bildiri Kitabı 2012

Vardar  A.,Çetin A.Bakırtaş İ. Wind power cost assessment at different locations in Marmara region, Turkey Gyöngyös, Hungary 238 Bildiri Kitabı 2012

Kurtulmuş  F., Vardar  A.,Kavdır İ. Bahçe Koşullarında Alınmış Renkli Görüntülerde Doku ve Şekil Öznitelikleriyle Genç Şeftali Meyvelerinin Saptanması Konya, Türkiye 13  2013

Araştırma Projesi

Vardar  A.,Eker B. Tipi  T., Işık  E., Kurtulmuş  F.,Onur Taşkın Rüzgar Hızı Potansiyeli Düşük Kırsal Bölgelerde Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamalarına Yönelik Yoğunlaştırmalı Tip (Concentrator) Rüzgar Türbin Prototiplerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK   2012

Vardar  A., Tipi  T., Kurtulmuş  F., Korukçu M.Ö.,Taşçıoğlu A. Fotovoltaik Güneş Pilleri İle Tarımsal Elektrifikasyon Üzerine Bir Araştırma    2013

Lisansüstü Eğitim Faaliyeti

Vardar  A., Olgunlaşmamış Şeftali Meyvesini Doğal Bahçe Koşullarında Alınmış Görüntülerde Görüntü İşleme Teknikleri ve Yapay Sınıflandırıcılarla Saptayarak Sayan Algoritmaların Geliştirilmesi Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları A.D.   2012

Vardar  A., Olgunlaşmamış Şeftali Meyvesini Doğal Bahçe Koşullarında Alınmış Görüntülerde Görüntü İşleme Teknikleri ve Yapay Sınıflandırıcılarla Saptayarak Sayan Algoritmaların Geliştirilmesi Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları A.D.   2013

Ders Faaliyeti

Vardar  A., BSM 3519-S Güneş ve Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Uygulamaları Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü   2011-12

Vardar  A., BSM 4533 Teknoloji Geliştirme ve Ar-Ge İlkeleri Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü   2012-13

Atıflar

A1.11 13 nolu Yayına 10 Atıf

A1.03 9 nolu Yayına 1 Atıf

A1.03 10 nolu Yayına 1 Atıf

A1.01 1 nolu Yayına 2 Atıf

A1.01 51 nolu Yayına 7 Atıf

A1.02 55 nolu Yayına 17 Atıf

A1.02 2 nolu Yayına 1 Atıf

A1.02 3 nolu Yayına 1 Atıf

A1.02 4 nolu Yayına 2 Atıf

A1.02 6 nolu Yayına 22 Atıf

A1.02 54 nolu Yayına 6 Atıf